Välkommen till Nordisk Omsorg Costa Blanca

NORDISK OMSORG Costa Blanca är ett nybildat företag som erbjuder kvalificerade hälso- och sjukvårdstjänster i hemmet. Vi vänder oss till svenskar och skandinaver som bor på Costa Blanca-kusten eller som – under sin Spanienvistelse – behöver sjukvård.
Vårt arbetsområde är från Gran Alacant till Pilar de la Horadada.

Vi är utbildade sjuksköterskor och hemsjukvårdare med stor erfarenhet från både svensk och spansk akut- och öppensjukvård samt pediatri.
I Nordisk Omsorg ingår även en yrkeserfaren logoped och en sjukgymnast.

Vi samarbetar med läkare som är utbildade i Sverige och pratar svenska. Läs mer om vad vi gör och vilka vi är under respektive meny.

Välkomna!